????? english

?????? ???? ????

 

آموزش ست کردن و پاک کردن ریموت ریموت

آموزش ست کردن و پاک کردن چشم بی سیم

آموزش اتصال برد رله به دستگاه دزدگیر