کاتالوگ محصولات

شما می توانید کاتالوگ جامع محصولات آنیک با زبان های فارسی ، انگلیسی ، عربی و ... و نیز دفترچه راهنمای نصب تمام محصولات ما را در بخش زیر دانلود نمایید

دفترچه راهنمای نصب

شما می توانید دفترچه راهنمای نصب محصولات آنیک را در بخش زیر دانلود نمایید

کاتالوگ ها

مدل دستگاه خود را از داخل جدول زیر انتخاب نمایید

انواع دزدگیر ها (دفترچه راهنما نصب)

مدل A770

A700 - A700Plus - A770

مدل A670

A600 - A600Plus - A670

مدل A570

A500 - A550 - A560 - A570

مدل A470

A470

مدل ECO4000

ECO4000

مدل A370

A300 - A360 - A370

مدل A260

A260

نسخه های قدیمی تر

انواع تلفن کننده ها (دفترچه راهنما نصب)

تلفن کننده GL150

تلفن کننده L50

نسخه های قدیمی تر

انواع کیپد کنترل ها (دفترچه راهنما نصب)

کیپد T1

کیپد K910

کیپد K808

نسخه های قدیمی تر

انواع افزایش دهنده ها (دفترچه راهنما نصب)

افزایش دهنده EXP20z

افزایش دهنده EXP5z

انواع چشمی ها (دفترچه راهنما نصب)

مدل P1

مدل P2

مدل P3

مدل DP1

مدل WP1

انواع برق اضطراری (دفترچه راهنما نصب)

برق اضطراری 20A