آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره ی 12 ” نحوه تنظیم حالت شماره گیری تلفن کننده دستگاه “

 

ساختار مخابرات در شهرهای مختلف حالت شماره گیری تلفن ها بر اساس TONE /PULSE میباشد. در دستگاه های دزدگیر آنیک این حالت به صورت پیش فرض TONE تنظیم شده است. درصورتی که بر اساس ساختار مخابرات شهر شما، نیاز به تغییر حالت دارید، از طریق آموزش های این فایل اقدام نمایید

دیدگاهتان را بنویسید