آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره ی 4 “نحوه پیداکردن شماره سریال دستگاه”

 

اگر به هر دلیل سریال دستگاه را گم کرده اید و یا هولوگرام های مربوط به آن مخدوش شده است، و برای اتصال کیپد یا امور مربوط به گارانتی نیاز به سریال دستگاه دارید، میتوانید با مشاهده ی این ویدیو به راحتی سریال دستگاه را از منوی آن پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید