آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره 15 ” گزارش قطع و وصل برق شهری و خط تلفن”

 

اگر در مواقعی دستگاه پیغام های متعددی را در جهت قطع برق دستگاه و یا خط تلفن برای شما ارسال کرد در صورتی که قطعی برق و یا قطعی خط تلفن وجود ندارد، این پیغام ها میتواند بر اثر افت ولتاژ و یا نوسان ولتاژ بر روی برق شهری و یا خط تلفن اتفاق بیفتد، شما میتوانید بر طبق آموزش های این ویدیو جامپر مربوط به قطع گزارش خط تلفن و برق شهری را بردارید تا فقط پیامک ها مربوط به گزارش دهی آنان قطع گردد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید