آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره 16 “تغییر ولتاژ سیم کارت”

 

در مواقعی به دلیل نوع سیم کارت ها، امکان شناسایی سیم کارت توسط دزدگیر وجود ندارد، برای رفع این مشکل طبق آموزش ها ولتاژ سیم کارت را تغییر دهید

دیدگاهتان را بنویسید