آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره 17 ” تنظیم سطح امنیت پنل مرکزی”

 

سطح امنیت در دستگاه های آنیک قابل تنظیم میباشد تا کاربران بتوانند دستگاه را از راه دور کنترل نمایند . برای تغییر سطح امنیت دزدگیر طبق آموزش های داده شده عمل نمایید

دیدگاهتان را بنویسید