آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره 18 ” تنظیم مدت زمان آژیر “

 

به هنگام آلارم دستگاه دزدگیر، زمان آژیر زدن بلندگو ها قابل تنظیم میباشد، برای تغییر تنظیمات زمان بندی مدت آژیر طبق آموزش های داده شده عمل نمایید

دیدگاهتان را بنویسید