آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره 19 ” تنظیم مدت زمان تاخیر “

 

در دستگاه های آنیک، شما میتوانید مدتی زمانی را مشخص نمایید تا بعد از اولین تشخیص حرکت توسط سنسور های فعال، فرد زمان کافی برای ورود رمز از طریق کیپد و غیر فعال کردن دزدگیر را داشته باشد، از طریق این آموزش میتوانید زمان بندی مربوط زون تاخیری دستگاه دزدگیر را تغییر دهید

دیدگاهتان را بنویسید