آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره 20 ” تنظیم نوع تک آژیر “

به هنگام فعال یا غیر فعال کردن دستگاه دزدگیر، صدای بوقی توسط دستگاه به منظور تایید عملکرد صحیح دستگاه پخش میگردد، شما با تنظیم این نوع بوق تک آژیر میتوانید صدا را در بخش های مختلف پخش کنید

دیدگاهتان را بنویسید