آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره 25 ” نویز گیر اینترنت “

در صورتی که بر روی خط تلفن متصل به دستگاه دزدگیر از اینترنت استفاده مینمایید، طبق آموزش از اسپلیتر یا نویزگیر استفاده نمایید

دیدگاهتان را بنویسید