آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

شماره 28 ” آموزش سیم کشی و پیکر بندی کیپد k910 “

آموزش تنظیمات و پیکربندی کیپد k910 آنیک ( قسمت اول )
 

آموزش تنظیمات و پیکربندی کیپد k910 آنیک ( قسمت دوم )

آموزش تنظیمات و پیکربندی کیپد k910 آنیک ( قسمت سوم )

آموزش تنظیمات و پیکربندی کیپد k910 آنیک ( قسمت چهارم )

آموزش اتصال و سیم بندی کیپد k910 آنیک

دیدگاهتان را بنویسید