آموزش و ویدیو, فیلم آموزشی

ویدئو شماره 1 – فعال و غیر فعال کردن حالت LED-ARM

 

اگر نیاز دارید تا با فعال کردن دستگاه مرکزی دزدگیر شما ، خروجی یک دستگاه همزمان با فعال شدن دستگاه دزدگیر روشن شود و به هنگام غیر فعال شدن دستگاه، این خروجی نیز خاموش شود میتوانید حالت LED-ARM را بر روی دستگاه خود فعال نمایید

 

نقشه دریافت ویدیو آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید