فرم درخواست خدمات فنی

شرایط درخواست خدمات :

در صورت نیاز به ارسال دستگاه به کارخانه، هزینه ارسال به عهده مشتری خواهد بود .

هرگونه دستکاری، آسیب فیزیکی، نوسات برق، عدم رعایت دستورالعمل ها و عدم نصب صحیح دستگاه توسط عوامل غیرمجاز و عدم استفاده صحیح از دستگاه آن را از ضمانت خارج می نماید .

ریموت کنترل ها از شرایط گارانتی خارج می باشد .

تمامی محصولات سیم کارتی آنیک که با سال ساخت 1400 به بعد میباشد شامل 36 ماه ضمانت نامه رسمی آنیک سرویس و تولیدات سال های قبل آن شامل 24 ماه ضمانت نامه رسمی می باشد.

کلیه موارد مشمول گارانتی فقط شامل هزینه کرایه ارسال محصول به شرکت میباشد.