اطلاعیه

قابل توجه کلیه مشتریان محترم

به اطلاع می رساند کلیه محصولاتی که در سایت های فروش اینترنتی به غیر از سایت رسمی شرکت آنیک و شبکه های نمایندگی این شرکت به فروش می رسد فاقد گارانتی رسمی بوده و شرکت آنیک هیچگونه تعهدی در قبال گارانتی این محصولات نخواهد داشت. همچنین به پاس تکریم مشتریان و ایجاد حس امنیت در خرید های خود، به زودی قابلیت انتخاب گارانتی طلایی آنیک در سایت فروشگاه رسمی آنیک فعال خواهد شد.

دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن

مدل ECO4000

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.
دزدگیر اماکن

مدل A770

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.
دزدگیر اماکن

مدل A670

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.
دزدگیر اماکن

مدل A570

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.
دزدگیر اماکن

مدل A470

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.
دزدگیر اماکن

مدل A370

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.
دزدگیر اماکن

مدل A260

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.

کیپد کنترل

دزدگیر اماکن

مدل ECO4000

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.
دزدگیر اماکن

مدل A770

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.
دزدگیر اماکن

مدل A260

A770 در قاب اختصاصی و متفاوت نسبت به دیگر دزدگیر ها قرار گرفته است؛ متصل بودن صفحه کلید به برد اصلی و جدا شدن درب از مزیت‌های این قاب است از مزیت های دیگر این مدل: حذف ریموت از راه دور ، زون پدال ، گزارش باتری ضعیف و گزارش قطع بلندگو را می توان نام برد.

این مدل دو سیم کارت است بدین معنی که اگر یکی از سیم کارتها به هر دلیلی قطع شود با سیمکارت دیگر کار می کند همچنین این مدل برخلاف دیگر مدل ها از از دو طریق سیمکارت و خط ثابت قابل کنترل است.

دزدگیر اماکن