خانم مهندس الهه مشتعل

خانم مهندس الهه مشتعل

سرپرست تولید (accessory)
  • برنامه‌ریزی تولید
  • نظارت بر کنترل کیفی
  • هدایت و سرپرستی واحد تولید محصولات پنل دزدگیر

شماره تماس: 09900300672

شماره داخلی: 466

سال شروع فعالیت: 1397

مدرک: کارشناسی ارشد شیمی

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Shop
0 items Cart
My account