ایران کد

شناسنامه کلیه ی محصولات آنیک الکترونیک کویر یزد

دستگاه ضدسرقت ساده مدل A260

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280007

دستگاه ضدسرقت با خط تلفن ثابت مدل A360

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280006

دستگاه ضدسرقت سیم کارتی مدل A560

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280005

دستگاه ضدسرقت سیم کارتی مدل A570

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280009

دستگاه ضدسرقت سیم کارتی مدل A600

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280004

دستگاه ضدسرقت سیم کارتی مدل A570P

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280010

دستگاه ضدسرقت آدرس پذیر مدل A800

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280002

دستگاه ضدسرقت 2 سیم کارت مدل A700

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280003

دستگاه ضدسرقت تحت شبکه مدل N1

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280001

دستگاه تلفن کننده سیم کارتی مدل GL150

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280008

دستگاه توسعه دهنده زون آنیک مدل EXP

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2229200924280003

صفحه کلید لمسی مدل K910

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 222920092480002

سنسور تشخیص حرکت مدل P2

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 228311092428002

سنسور تشخیص حرکت مدل P1

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 228311092428001

آژیر هشدار خطر (آژیر پیزو)

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 2222100924280011

صفحه کلید لمسی مدل T1

نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد

نام تجاری: ANIK

کد ملی کالا: 222920092480001

دستگاه ضدسرقت سیم کارتی مدل A770
نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد
نام تجاری: ANIK
کد ملی کالا: 2222100B04420003

دستگاه ضدسرقت سیم کارتی مدل A670
نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد
نام تجاری: ANIK
کد ملی کالا: 2222100B04420004

سنسور تشخیص حرکت مدل DP1
نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد
نام تجاری: ANIK
کد ملی کالا: 2283110b04420002

سنسور تشخیص حرکت مدل WP1
نام سازنده: شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد
نام تجاری: ANIK
کد ملی کالا: 2283110b04420001